Ons verhaal

In september 2017 is het landgoed Groot Spriel in de bossen bij Putten gekocht door 2 ondernemers op de Veluwe, namelijk Wilco van den Brink en Jan Hardeman. Deze sociaal georiënteerde ondernemers vanuit Bincx te Kootwijkerbroek en Hardeman te Lunteren zagen het landgoed als de ideale setting voor een particuliere school voor onderwijs dat de ontwikkelingen van talentvolle jongeren stimuleert!

Ter voorbereiding is er een stichting opgericht met als bestuursleden: Reijer van den Brink, Wilco van den Brink, Jan Hardeman, Guus Knapen, Eppie Klein. Vanuit ECM dialoog wordt ondersteuning geboden op het gebied van beleid. De werkelijke realisatie van de school in deze bosrijke en unieke rustige omgeving is met ingang van het nieuwe schooljaar een feit.

Ons team

De leerkrachten en begeleiders zijn professionals. Het team kent de taal van de jongeren en de behoeften en belevingswereld van de jeugd. Ons team is een leerteam en in staat om sturing te geven aan verandertrajecten. Het bereidt als begeleiders de jongeren voor zich staande te kunnen houden in de complexe wereld.

Het team werkt in belijden en leven vanuit de scheppingsorde en in perspectief van Bijbels rentmeesterschap. Ons team erkent de persoonlijke waarde van het christelijk geloof en onderschrijft de waarde van reformatorisch onderwijs.

Bestuursleden

Onderstaande personen vormen het bestuur. Van de leden Wilco van den Brink en Jan Hardeman ontbreekt een foto. De doelstelling van het bestuur is een onderwijsgemeenschap te kunnen zijn voor talentvolle jongeren (alle jongeren hebben een diversiteit aan talenten) die zich vergeten en afgewezen voelen, krijgt zomaar de andere dimensie. Leerkrachten die vanuit de Bijbelse visie betekenisvol willen werken in deze ecologische pedagogische leeromgeving. Dat motiveert het huidige bestuur van de school.

Guus Knapen

Bestuursvoorzitter

Onderwijs

Reijer van den Brink

Bestuurslid

Facilitair

Eppie Klein

Bestuurslid

Onderwijs

Wat maakt Groot Spriel College bijzonder?

Vele belangstellenden hebben de Open dagen op Groot Spriel College bezocht. Hoe schrijnend en vol zorg over de ontwikkeling van hun zoon of dochter, zijn de verhalen van ouders. Soms waren de gezinnen compleet, om in letterlijke zin, met koffie, thee, limonade en een versnapering, de sfeer te proeven in het unieke schoolgebouw in Putten.

De oriëntatie was zodanig intens, dat ouders ons vandaag informeerden over de goede busverbinding vanuit hun woonplaats. Dat zegt veel, heel veel over de toekomstige ouderbetrokkenheid van de school. We ontmoetten veel verschillende belangstellenden. Zo ook leerkrachten, jong en oud, professionals die hun vak beheersen en vandaag de ontmoeting hebben gehad met het idealisme en de christelijke gedrevenheid in hun oorspronkelijke keuze voor het onderwijs. Wat zijn de Open dagen op Groot Spriel College bijzonder en warm!

De meanderende rivier

De uitleg van het ecologisch pedagogisch onderwijsconcept maakt velen enthousiast. Niet de schoolstructuur is bepalend voor de ontwikkeling van het kind. De leerling moet niet passen in het onderwijs: ‘Het onderwijs behoort om het kind te passen’, zo zei mij een moeder veelbetekenend.

Vandaag hebben we vaak de metafoor (vergelijking) van de meanderende rivier gebruikt. Meanderend door het leerlandschap, geeft het onderwijs aan leerlingen vreugde in het leren, werken en spelen. De rivier krijgt / geeft de ruimte, het water leeft en eenmaal eventjes buiten de oevers, in de uiterwaarden blijft de vruchtbaarheid achter, als kinderen even over de zomerdijk vluchtend, de ruimte en de rust vinden die ze nodig hebben.

Hoe anders zijn de ervaringen van ouders en kinderen in de reguliere scholengemeenschap: dan wordt de school ervaren als het gegraven kanaal, waar leerlingen moeten voldoen aan de geplande In- door- en uitstroomdoelstellingen van de betreffende schoolgemeenschap. In die vergelijking, ontbreekt de ruimte voor de natuurlijke maat van het zich ontwikkelende kind.

Hartelijk vertrouwen

De volgende fase in deze unieke schoolontwikkeling van GSC is reeds ingezet: de exploitatie van de school verder uitwerken, de aanbesteding bij gemeenten uitrollen, de formele contacten met het Ministerie van OC&W bestendigen en ook de Inspectie van het Onderwijs vergt onze aandacht. En dan, bij leven en welzijn in januari 2019 de aanmelding en inschrijving van leerlingen. Vooral dat laatste zal zorgvuldig gaan gebeuren, immers dan worden verwachtingen van ouders uitgesproken. Het GSC zal het handelingsperspectief moeten bieden.

Het hartelijke vertrouwen is vandaag opnieuw door menigeen uitgesproken. Ook vandaag hebben ouders hun zorgen geuit, de ervaringen van de leerlingen in het regulier onderwijs gedeeld. Het is een bevestiging dat het Groot Spriel College bestaansrecht heeft.

Hoe hartverwarmend is het, dat ouderen en jongeren, vandaag aan het eind van hun kennismaking met de toekomstige school en het onderwijsconcept, ons blij en dankbaar achterlaten met de hartelijke groet dat er oprecht gebed is om dit initiatief te laten slagen. Dit ervaren de initiatiefnemers als een hulpvraag: De Hoop is een Bevel!

De meanderende rivier

"De meanderende rivier krijgt ruimte en geeft ruimte en het water leeft."