Het Ecologisch Pedagogisch Onderwijsconcept

Het Ecologisch Pedagogisch Onderwijs is een nieuw en boeiend onderwijsconcept in een prachtige ambiance. Het onderwijsconcept geeft specifieke mogelijkheden om elke leerling in een kleine groepssetting individuele aandacht en begeleiding te geven.

Het landgoed Groot Spriel wordt in de oude unieke staat teruggebracht en het toekomstige schoolgebouw ondergaat momenteel de noodzakelijke renovatie. Het landgoed en het schoolgebouw is al met al een geweldige locatie voor de specifieke doelgroep.

Jongeren krijgen op het landgoed van het Groot Spriel College ruimte, uitdaging en verantwoordelijkheid met aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling. Het ecologisch pedagogisch onderwijsconcept geeft hen deze mogelijkheden. Groot Spriel College is dan ook een aanvulling op het bestaande onderwijspalet.

Het Groot Spriel College ontvangt straks geen overheidssubsidie; vanuit de private financiering, ouderbijdragen, zorggelden, donaties van bedrijven en van maatschappelijke instellingen kan de school een financieel betaalbaar onderwijsalternatief voor ouders en leerlingen betekenen.

Wij zijn Groot Spriel College

1

Nieuw concept

2

Georganiseerde Open dagen

3

Aanmeldingsavonden

2019

Is ons startjaar

Persoonlijke aandacht

Het onderwijs en de begeleiding is bedoeld voor leerlingen die in het reguliere onderwijs niet of onvoldoende tot ontplooiing komen. De school richt zich daarnaast op jongeren die bij persoonlijke begeleiding en coaching gebaat zijn.

Het zijn de jongeren die thuis zitten. Het zijn de vaak niet begrepen hoogbegaafde leerlingen. Het onderwijs voor de jeugd met specifieke begeleidingsvragen.

Nieuw concept

De werkelijke realisatie is erop gericht, dat op 1 september 2019 het Groot Spriel College van start kan gaan. De school wil een financieel betaalbaar onderwijsalternatief voor ouders en leerlingen zijn.

De ontwikkeling van het ecologisch pedagogisch onderwijsconcept wordt verder uitgewerkt en door ontwikkeld door de ervaren onderwijsmensen als Eppie Klein, Guus Knapen en Reijer van den Brink en ondersteund vanuit ECM dialoog.