Nieuwsberichten

Eerste leerlingen Groot Spriel College beginnen in september

Het Groot Spriel College te Putten gaat met ingang van 1 september 2019 de eerste leerlingen en jongeren toelaten. Het onderwijs en de begeleiding is bedoeld voor leerlingen die in het reguliere onderwijs niet of onvoldoende tot ontplooiing komen. De school richt zich daarnaast op jongeren die bij persoonlijke begeleiding en coaching gebaat zijn.

Het zijn de jongeren die thuis zitten. Het zijn de vaak niet begrepen hoogbegaafde leerlingen; jeugd met specifieke begeleidingsvragen. Deze jongeren krijgen op het landgoed van het Groot Spriel College ruimte, uitdaging en verantwoordelijkheid met aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling. Het ecologisch pedagogisch onderwijsconcept geeft specifieke mogelijkheden om elke leerling in een kleine groepssetting individuele aandacht en begeleiding te geven.

Sinds september 2017 wordt op landgoed Groot Spriel te Putten aan de realisatie van een particuliere school voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs gewerkt. Een aantal ondernemers heeft vanuit christelijk perspectief en gedreven door onder andere hun eigen schoolervaringen, gezocht naar onderwijs dat de ontwikkelingen van talentvolle jongeren stimuleert.

De werkelijke realisatie van de school in deze bosrijke en unieke rustige omgeving is met ingang van het nieuwe schooljaar een feit. Daarom opent Groot Spriel College op zaterdag 17 november en zaterdag 24 november haar deuren voor leerlingen, ouders, zorginstellingen, en andere (onderwijs) belangstellenden om de sfeer te komen proeven. Tijdens die dagen zullen de initiatiefnemers van gedachten wisselen over het onderwijsconcept, de intentie van coaching en begeleiding, de kosten van de opleiding, de inrichting van de lessentabel en andere aspecten.

Een enthousiast team van onderwijsmensen begeleidt de implementatie van het onderwijsconcept. De ontwikkeling van het ecologisch pedagogisch onderwijsconcept wordt verder uitgewerkt en doorontwikkeld door ervaren onderwijsmensen als Guus Knapen, Eppie Klein en anderen. Het landgoed Groot Spriel wordt in de oude unieke staat teruggebracht en het toekomstige schoolgebouw ondergaat momenteel een noodzakelijke renovatie. De werkelijke realisatie is erop gericht, dat op 1 september 2019 het Groot Spriel College van start kan gaan.