Belangstelling voor onze school?

De aanmeldingsavonden

Op 14 en 23 januari zijn er twee aanmeldingsavonden georganiseerd voor ouders. Ouders konden op die avond hun kind aanmelden voor het eerste cursusjaar van Groot Spriel College en vragen stellen die leven bij ouders.

Op deze avonden was het bestuur aanwezig evenals een zorgconsulent, een interne begeleider (IB’er) en iemand die veel afweet van hoogbegaafdheid. Dit om alle vragen te kunnen beantwoorden en ouders te helpen met de juiste route voor hun kind.

De Open dagen

Op zaterdag 17 november en zaterdag 24 november 2018 hebben wij tussen 13.00 en 16.00 uur Open dag gehouden op de locatie van Groot Spriel College. Deze dagen waren een groot succes en vele belangstellenden waren aanwezig om sfeer te proeven en iets mee te krijgen van het Ecologisch Pedagogisch Onderwijsconcept.

Heeft u onze Open dag gemist? Blijf via onze website op de hoogte! Daarnaast kunt u altijd het contactformulier invullen met de vraag of wij u op de hoogte houden, waarna wij u berichten van alle ontwikkelingen rond Groot Spriel College.