Welkom bij Groot Spriel College

”Rust, ruimte en verantwoordelijkheid met aandacht voor persoonlijk ontwikkeling.”

Bosrijke omgeving

Het landgoed en schoolgebouw als ruime, rustige en ideale setting voor onderwijs dat de ontwikkelingen van talentvolle jongeren stimuleert.

Ecologisch Pedagogisch Onderwijs

Het  onderwijsconcept geeft specifieke mogelijkheden om elke leerling in een kleine groepssetting individuele aandacht en begeleiding te geven.

Ons team

De leerkrachten en begeleiders zijn professionals. Het team kent de taal van de jongeren en de behoeften en belevingswereld van de jeugd.

Onze sleutelwoorden

De jongeren krijgen op het landgoed van het Groot Spriel College vertrouwen, uitdaging en verantwoordelijkheid met aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Groot Spriel College

Groot Spriel College is een particuliere Voortgezet (Speciaal) Onderwijs school in Putten.

Het onderwijs en de begeleiding is bedoeld voor leerlingen die in het reguliere onderwijs niet of onvoldoende tot ontplooiing komen. De school richt zich op jongeren die bij persoonlijke begeleiding en coaching gebaat zijn. Het zijn de jongeren die thuis zitten. Het zijn de vaak niet begrepen hoogbegaafde leerlingen. Onderwijs voor jeugd met specifieke begeleidingsvragen.

Psalm 57:11

Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken.

Onze school en ons team werkt in belijden en leven vanuit de scheppingsorde en in perspectief van Bijbels rentmeesterschap. Onze school en ons team erkent de persoonlijke waarde van het christelijk geloof en onderschrijft de waarde van reformatorisch onderwijs.