Welkom op de aanmeldingsavonden!

Deo volente 14 en 23 januari zullen er twee aanmeldingsavonden georganiseerd worden voor ouders. U kunt op die avond uw kind aanmelden voor het eerste cursusjaar van Groot Spriel College en vragen stellen die bij u leven als ouder. Op deze avonden zal het bestuur aanwezig zijn evenals een zorgconsulent, een interne begeleider (IB’er) en iemand die veel afweet van hoogbegaafdheid. Dit om al uw vragen te beantwoorden en u te helpen met de juiste route voor uw kind.

Als u hierover vragen heeft kunt u mailen naar info@grootsprielcollege.nl. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een van de aanmeldingsavonden krijgt u enige tijd voorafgaand aan de avond een mail met verdere informatie rond de aanmeldingsavond en het tijdstip waarop u verwacht wordt.

Inschrijven voor de tweede aanmeldingsavond

Datum: D.V. woensdag 23 januari 2019

Tijdstip: 19:00 uur tot 22:00 uur

”Rust, ruimte en verantwoordelijkheid met aandacht voor persoonlijk ontwikkeling.”

Bosrijke omgeving

Het landgoed en schoolgebouw als ruime, rustige en ideale setting voor onderwijs dat de ontwikkelingen van talentvolle jongeren stimuleert.

Ecologisch Pedagogisch Onderwijs

Het  onderwijsconcept geeft specifieke mogelijkheden om elke leerling in een kleine groepssetting individuele aandacht en begeleiding te geven.

Ons team

De leerkrachten en begeleiders zijn professionals. Het team kent de taal van de jongeren en de behoeften en belevingswereld van de jeugd.

Onze sleutelwoorden

De jongeren krijgen op het landgoed van het Groot Spriel College vertrouwen, uitdaging en verantwoordelijkheid met aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Groot Spriel College

Groot Spriel College is een particuliere Voortgezet (Speciaal) Onderwijs school in Putten.

Het onderwijs en de begeleiding is bedoeld voor leerlingen die in het reguliere onderwijs niet of onvoldoende tot ontplooiing komen. De school richt zich op jongeren die bij persoonlijke begeleiding en coaching gebaat zijn. Het zijn de jongeren die thuis zitten. Het zijn de vaak niet begrepen hoogbegaafde leerlingen. Onderwijs voor jeugd met specifieke begeleidingsvragen.

Mattheüs 19:14

Maar Jezus zeide: Laat af van de kinderkens, en verhindert hen niet tot Mij te komen; want derzulken is het Koninkrijk der hemelen.

Onze school en ons team werkt in belijden en leven vanuit de scheppingsorde en in perspectief van Bijbels rentmeesterschap. Onze school en ons team erkent de persoonlijke waarde van het christelijk geloof en onderschrijft de waarde van reformatorisch onderwijs.