Welkom bij Groot Spriel College

De aanmeldingsavonden

Op 14 januari en 23 januari zijn er twee aanmeldingsavonden georganiseerd voor ouders. Ouders konden op die avonden hun kind aanmelden voor het eerste cursusjaar van Groot Spriel College.

Op deze avonden was het bestuur aanwezig evenals een zorgconsulent, een interne begeleider en iemand die veel afweet van hoogbegaafdheid. Dit om alle vragen te kunnen beantwoorden en ouders te helpen met de juiste route voor hun kind.

In de komende periode zal er een derde aanmeldingsavond worden georganiseerd vanwege de belangstelling van ouders voor de eerste twee aanmeldingsavonden. Informatie hierover zal op korte termijn gepubliceerd worden op de website.

U kunt zich hier alvast inschrijven voor deze derde aanmeldingsavond.

Inschrijven voor de derde aanmeldingsavond

Datum: medio maart 2019

Tijdstip: 19:00 uur tot 21:00 uur

”Rust, ruimte en verantwoordelijkheid met aandacht voor persoonlijk ontwikkeling.”

Bosrijke omgeving

Het landgoed en schoolgebouw als ruime, rustige en ideale setting voor onderwijs dat de ontwikkelingen van talentvolle jongeren stimuleert.

Ecologisch Pedagogisch Onderwijs

Het  onderwijsconcept geeft specifieke mogelijkheden om elke leerling in een kleine groepssetting individuele aandacht en begeleiding te geven.

Ons team

De leerkrachten en begeleiders zijn professionals. Het team kent de taal van de jongeren en de behoeften en belevingswereld van de jeugd.

Onze sleutelwoorden

De jongeren krijgen op het landgoed van het Groot Spriel College vertrouwen, uitdaging en verantwoordelijkheid met aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Groot Spriel College

Groot Spriel College is een particuliere Voortgezet (Speciaal) Onderwijs school in Putten.

Het onderwijs en de begeleiding is bedoeld voor leerlingen die in het reguliere onderwijs niet of onvoldoende tot ontplooiing komen. De school richt zich op jongeren die bij persoonlijke begeleiding en coaching gebaat zijn. Het zijn de jongeren die thuis zitten. Het zijn de vaak niet begrepen hoogbegaafde leerlingen. Onderwijs voor jeugd met specifieke begeleidingsvragen.

Psalm 57:11

Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken.

Onze school en ons team werkt in belijden en leven vanuit de scheppingsorde en in perspectief van Bijbels rentmeesterschap. Onze school en ons team erkent de persoonlijke waarde van het christelijk geloof en onderschrijft de waarde van reformatorisch onderwijs.