Welkom bij Groot Spriel College

Bericht – De initiatiefnemers met een oprecht gevoel van teleurstelling, het besluit genomen dat het Groot Spriel College (GSC) te Putten het aanstaande schooljaar 2019 – 2020 de schooldeuren niet zal openen.

Het Groot Spriel College zal vooralsnog geen schoolgebouw op de locatie landgoed Groot Spriel te Putten openen. Dat initiatief wordt nu, na een lange periode van zorgvuldige voorbereiding, gestopt. In de afgelopen maanden zijn de initiatiefnemers gesterkt in het gegeven dat dit onderwijsconcept de betreffende doelgroep kan bijstaan in persoonlijke ontwikkeling. Wij wensen leerlingen samen met hun ouders en / of verzorgers veel sterkte toe in hun verantwoordelijkheid een school te vinden dat maatwerk kan leveren in onderwijs en begeleiding. Daarin zijn we ons bewust, dat God onze Schepper de kracht wil geven om te kunnen dragen hetgeen zo zwaar kan zijn.

”Rust, ruimte en verantwoordelijkheid met aandacht voor persoonlijk ontwikkeling.”

Bosrijke omgeving

Het landgoed en schoolgebouw als ruime, rustige en ideale setting voor onderwijs dat de ontwikkelingen van talentvolle jongeren stimuleert.

Ecologisch Pedagogisch Onderwijs

Het  onderwijsconcept geeft specifieke mogelijkheden om elke leerling in een kleine groepssetting individuele aandacht en begeleiding te geven.

Ons team

De leerkrachten en begeleiders zijn professionals. Het team kent de taal van de jongeren en de behoeften en belevingswereld van de jeugd.

Onze sleutelwoorden

De jongeren krijgen op het landgoed van het Groot Spriel College vertrouwen, uitdaging en verantwoordelijkheid met aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Groot Spriel College

Groot Spriel College is een particuliere Voortgezet (Speciaal) Onderwijs school in Putten.

Het onderwijs en de begeleiding is bedoeld voor leerlingen die in het reguliere onderwijs niet of onvoldoende tot ontplooiing komen. De school richt zich op jongeren die bij persoonlijke begeleiding en coaching gebaat zijn. Het zijn de jongeren die thuis zitten. Het zijn de vaak niet begrepen hoogbegaafde leerlingen. Onderwijs voor jeugd met specifieke begeleidingsvragen.